புதிய பென்சன் பட்டியல்கள்

பென்சன் வழிகாட்டி புத்தகத்துடன் புதிய பென்சன் பட்டியல்கள் இலவசமாக கிடைக்கிறது. Contact: Exwel Trust, 15G Military Lines, Samathanapuram, Palayamkottai, Tirunelveli 627002. Cost of Ten Books Rs.1000/- (including courer charges) Phone:9894152959.& 04622575380.Email:esmwelfare@yahoo.in

A GUIDE BOOK ON DEFENCE PENSION (IN HINDI) WILL BE RELEASED SOON

A guide book on Defence Pension (in Tamil) Released on 23.12.2012. Contact: Exwel Trust, 15G Military Lines, Samathanapuram, Palayamkottai, Tirunelveli 627002. Cost of Ten Books Rs.1000/- (including courier charges) Phone:9894152959.& 04622575380.Email:esmwelfare@yahoo.in

Monday, September 1, 2014

REMEMBER THE BRAVE SOLDIER.

The Young and Patriot member of Indian Armed Forces, Chumman Yadav (of 28 Rastriya Rifles) , made the supreme sacrifice in a combat fight with Pakis in J&K border on 29th August 2014.
Let us pray to almighty God for him and his family members : May his soul rest in eternal peace.
... See More

  • SOI- Cdr.Sharan Ahuja SJA.

Monday, August 25, 2014

ONE MORE HAVILDAR HELPED FOR REVISION OF PENSION.Ex.Hav. Jerald I expressing his sincere thanks to our Liaison Officer Sgt.S.kanthiah 

The below mentioned Veteran called on our Trust for verifying the correctness of his pension.
Name: Jerald I    Rank: Hav.   Group- Y  QS: 20 yrs  11 months.
PDA: Canara bank. Tirunelveli-Dist, TN

On going through the PPO and the Bank pass book entries, we noticed that his pension is not revised as per the latest CDA Cir 501.

We contacted the PDA and their CPPC at Bangalore and informed about the non-revision.
They have assured us to revise the pension and pay the arrears in this month itself.


The veteran was very happy with our prompt action and sincerely thanked us for this help.

Saturday, August 9, 2014

AIR FORCE ASSOCIATION, THANJAVUR ANNIVERSARY

INVITATION

AIR FORCE ASSOCIATION
INTEGRATED THANJAVUR DISTRICT CHAPTER
(THANJAVUR, TIRUVARUR & NAGAPATTINAM DISTRICTS)

THIRD ANNIVERSARY

Date: 24th August 2014. Time 10.00 Hrs.
Venue: Vinodh Mahal, Cauvery Nagar, Thanjavur.

Chief Guest:
Group Captain. R.V.SHINDE
Station Commander, Air Force Station, Thanjavur.
Guest of Honour:
Dr.M.Thirumalai
Honourable Vice Chancellor, Tamil University, Thanjavur.

Felicitation By :

Wg.Cdr.M.Jeyakumar                            Wg.Cdr.S.Arjunan
Commanding Officer, IGLA Missile,        Chief Admin. Officer,
Air Force Station, Thanjavur.                  Air Force Station, Thanjavur.

Gp.Capt.A.Sambasiva Rao (Retd)          Wg.Cdr.S.S.A.Razaak,
Secretary, A.F.A. Tamilnadu Branch,       Deputy C.Ad.O.,
Tambarm, IAF, Chnnai.                           Air Force Station, Thanjavur.

Shri C.Selvamoorthi, B.Sc.,                     Col.C.T,.Arasu (Retd)
Asst. Director of District                          President, IESL Thanjavur,
E.S.M.Welfare, Thanjavur.                      Officer i/c ECHS Polyclinic, Thanjavur.

Shri M.Balasusbramanian                         Lt.Col.P.Subbaiah (Retd)
Asst. Director of District                          Officer i/c ECHS Polyclinic,
E.S.M.Welfare, Tiruvarur-Nagapattinam. Kumbakonam.

All are cordially invited with kith and kin.
Organising Committee,
AFA Integrated Thanjavur District Chapter.
PROGRAMME

·         Lighting the Kuthu Vilakku
·         Tamil Thai Vazhthu and Air Force Song
·         Inviting and Honouring the Guest.
·         Welcome Address – Vice President AFA Thanjavur Chapter.
·         Annual Report by Secretary.
·         Annual Financial Statement by Treasurer.
·         Key Note Address by Chief Guest and Guest of Honour.
·         Honouring of Senior Air Veterans (75 years and above)

Felicitation:
·         Felicitation by sister Chapters and Branches.
·         Resolution
·         Vote of Thanks
·         National Anthem.

LUNCH

Bus Route

No.74 Between Old Bus stand and New Bus Stand
Stop: Cauvery Nagar (Vinodh Mahal)

Office Address:
S.M.Q. Complex, Air Force Station,
Thanjavur-5.

Contact No.
Cell: 8903700088, 9994887653, 9994985702


Monday, August 4, 2014

EXPECTED DA RATE FROM JULY 2014- 107%

The Rate of DA for Central Government Employees and Pensioners  will be 107% with effect from 01-07-2014.

An increase of 7%  -

Waiting for Cabinet Ministers approval.

Source:  G.Connect.

Saturday, August 2, 2014

ONE MORE EX.HAVILDAR GUIDED

                     
Ex.Hav.S.Abraham with our Liaison Officer Sgt.S.Kanthiah

Te below mentioned veteran called on us with a Corrigendum PPO for confirmation of his correct pension.

Name: S.Abraham        Rank: Hav.  ( 1065917 S)
PDA: I O B  Tirunelveli-Dist TN.

. That is, all the Pre-2006 retirees are being issued with Corr PPO.
He has also received a Corrigendum  PPO.

On verification of PPO and the pass book entries  we confirmed that he is being paid correct Rate of pension.

The Veteran was satisfied with our explanation and thanked us for this guidance.
Tuesday, July 29, 2014

ONE AIR FORCE SERGEANT HELPED.

                      

  Ex.Sgt. G.Chandran and his wife expressing their thanks to our Trust.

On coming to know the services of our Trust,
The below mentioned veteran called on our  Trust for verifying the correctness of his and his father’s pension.:

Name: G.Chandran      Rank: Sgt. ( 650570)  , PPO.No;  08/14/B/ 07606/91.
PDA: IOB, Tirunelveli-Dist.
On verifying the PPO and his bank pass book,  we confirmed that he is being paid correct rate of pension.

His father, Warrant Officer, Ganapathy ( 1145)  aged 91 yrs.
 His pension is also paid correctly including Additional pension of 40%.


The Ex.Sgt. was satisfied with our guidance and thanked us for the helps extended to him as well as to the ESM community.

Monday, July 28, 2014

R A M A D A N GREETINGS - 2014


DEAR MUSLIM VETERAN BROTHERS,


WE, THE EXWEL TRUST MEMBERS

"WISH YOU ALL AND YOUR FAMILIES
A VERY HAPPY RAMADAN FESTIVALS "

Saturday, July 26, 2014

AN AGGRIEVED HAVILDAR HELPED.

                   

Veteran Kutty Raja expressing his thanks to our Liaison Officer.

Ex.Havidar Kutty Raja  came to our Trust and complained that he is not being paid  the correct rate of Disability pension-  Broad Banding-

Name: Kutty Raja   Rank: Hav.    Previous Disability _ 20%   Broad banded to 50%
 w.e.f 1-7-2009. To rs.1755/-

PPO.No: D/RA/ 11424/2004.
PDA: Canara  Bank: Tirunelveli-Dist.

We contacted the PDA and CPPC at Bangalore and informed about the non Revision .
The CPPC officials advised us to forward a copy of the Corr.PPO  for doing the needful.
We have now sent the copy of the PPO.

The Veteran was happy of our action and sincerely thanked us for the timely help.


Our Trust is satisfied in addressing an aggrieved veteran.

Friday, July 25, 2014

2nd CASE OF -SANCTION OF DUAL FAMILY PENSION.Smt.A.Reginal and her daughter-In-Law at our Trust Office.

2ND CASE OF DUAL FAMILY PENION –SANCTION ED.

Out of 24 cases of DUAL Family pension processed and helped by us, this is  the Second case, the widow has received the Sanction order- PPO.

Name: Smt.A.Reginal   W/O Late Antony   Rank: Sepoy
PPO.No: F/NA/ 016330/2014            with effect from 24-9-2012.
PDA: Canara Bank,   Tuticorin-Dist, Tamil Nadu.

The Widow is very happy  on receipt of the PPO , pension for Life. She along with her daughter-In Law  expressed their heart felt thanks to our Trust members for this noble help.


Our Trust is also happy of this second case of  Sanction  of Dual Family pension 

Saturday, July 19, 2014

ONE MORE NB.SUB HELPED.Ex.Nb.Sub.Alphones is expressing his thanks to our Liaison Officer.           

On hearing the services of our Trust , one Nb.Sub called on our office to confirm the correctness of his pension.

Name: Alphones      Rank: Nb.Sub.     QS: 26 yrs. 
PDA: Central Bank of India, Tuticorin dist.
Records: ASC  ( MT ).

Ongoing through his PPO and  Bank pass book entries, we noticed that he is being correct rate of pension for    E ‘ group.

His trade was Driver MT, hence he comes under  Group  D as per CDA cir 478.
We have now represented the case to his Record Office ASC (MT) for confirming the correct Group of the Nb.Sub.

The veteran was very happy of our action and sincerely thanked us for the timely help.

Saturday, July 12, 2014

AN AGGRIEVED HONY.NB.SUB HELPED.

                  

 Hony.Nb.Sub. M. Atony  expressing his sincere thanks to our Liaison Officer Sgt.S.kanthiah.

One Hony.Nb.sub called on us  and reported that he is getting less pension.

Name: M.Antony Raj,    Rank: Hony.Nb.Sub       Group=- Z     Qs: 24 yrs.
PDA: Canara bank,   Tuicorin-Dist.

On going through his PPO and pass book entries , it was noticed that his pension is revised for the rank of Havildar with effect from 24-9-2012  as per CDA cir 501.
He is a Hony. Nb. Sub  ,( revised PPO available).and eligible for a pension of rs.7111/ - (Table-4)
But being paid @ 6885/ ( Table-3).
We contacted the PDA and their CPPC and informed about the discrepancy  and the Officials were kind enough to accept our findings and agreed to revise the pension in this month itself.

The worried Veteran was happy on our action and sincerely thanked us for this help.ஒன் ரேங்க் ஒன் பென்ஷன் (OROP)
ஒன் ரேங்க் ஒன் பென்ஷன் (OROP)
ஏன் இந்த குழப்பம்?

சுமார் 28 லட்சம் முன்னாள் இராணுவத்தினரும் 5 லட்சம் விதவைகளும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த OROP நமது நிதி அமைச்சரின் அறிவிப்பை கேட்ட பின் பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளது.

OROP என்றால் என்ன ?
பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் ஒய்வு பெறும்போது வழங்கப்படும் பென்சன் அவர்களுடைய பதவிக்கும், (RANK) பணிபுரிந்த காலத்திற்கும், QUALIFYING SERVICE) தகுந்தார்போலும், எந்த கால கட்டத்திற்கும் (IRRESPECTIVE OF THE DATE OF RETIREMENT) ஒரே சீராக இருக்க வேண்டும். காலத்திற்கு ஏற்றால்போல் அதிகரிக்கப்படும் இந்த பென்சன் அனைவருக்கும் ஒரே சீராக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்பதுதான் முன்னாள் இராணுவத்தினரின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாகும்.

கடந்த காலங்களில் வெவ்வேறு கால கட்டத்தில் இந்த OROP கோரிக்கையை கொள்கை அளவில் ஒப்புகொண்டது காங்கிரஸ் அரசும் பாரதீய ஜனதா அரசும்.  ஆனால் பல காரணங்களால் காங்கிரஸ் அரசு இந்த கோரிக்கையை முழுமையாய் நிறைவேற்றாமல் ஒருசில மாற்றங்களை மட்டும் செய்தது.  இதை கண்டு ஏமாற்றமடைந்த IESM (INDIAN EXSERVICEMEN MOVEMENT) என்ற ராணுவத்தினர் சங்கம் பல போராட்டங்களை நடத்தியது.  பல ஆயிரக்கணக்கான வீர பதக்கங்களை குடியரசு தலைவரிடம் திருப்பி அளித்தது. பல  உண்ணாவிரத போராட்டங்களை நடத்தியது.  கோரிக்கை மனுக்களை ரத்தத்தில் கையொப்பம் இட்டு குடியரசு தலைவரிடம் கொடுத்தனர்.

பொது தேர்தல் நேரத்தில் இரு கட்சிகளும் ஏகோபித்த குரலில் OROP யை முழுமையாய் அமுல் படுத்துவோம் என்று வாக்குறுதி அளித்தன.  காங்கிரஸ் ஒரு அறிவிப்பை ரூ.500 கோடியில் விட்டு. தோல்வி கண்டது.  வெற்றி பெற்ற BJP அரசு அமுல்படுத்தாமல் வெறும் ரூ.1000 கோடி அறிவிப்பை மட்டும் வெளியிட்டுள்ளது.  முழுமையான OROP யை அமுல் படுத்த சுமார் ரூ.5000 முதல் ரூ.9000  கோடி வரை ஆகும் என்று கொஷியார் கமிட்டி அறிவித்துள்ள நிலையில் வெறும் ரூ.1000 கோடி மட்டும் பட்ஜெட்டில் ஒதுக்குவது எப்படி சரியாகும் என்பது பெரும் கேள்விகுறி.

கொள்கை அளவில் ஒப்புக்கொண்ட அரசு அதை அமுல் படுத்த ஏன் தயங்குகிறது.?  தேர்தல் கூட்டங்களில் வாக்களித்த பாரதிய ஜனதா கட்சி தற்போது ஏன் பின் வாங்குகிறது.?

நம்மை ஏமாற்ற முயற்சிக்கிறது இந்த அதிகார வர்க்கமும் அரசியல் கட்சிகளும்.  நாம் போராட தயாராக வேண்டும் என்கிறது நமது சங்கம். IESM.
எனவே நாம் முழுமையாக OROP பெற போராட்டத்திற்கு தயார் ஆக வேண்டும்.  வேறு வழியில்லை.

இந்த OROP யை அமுல் படுத்த எவ்வளவு செலவு ஆகும் என்பதை தெளிவாக எடுத்து சொல்ல பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் தலைமை கணக்கதிகாரிகள் (CGDA, CDA)   பல மாறுபட்ட கருத்துகளை கூறி பிரதமரையும் நிதி அமைச்சரையும் குழப்பி வருகின்றனர்.  பாதுகாப்பு சம்பந்தமான செலவினங்களை கணக்கிடும் அலுவலகங்களின் செயல்பாடுகளை முழுமையாக தணிக்கை செய்யவேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.  இந்த அலுவலகங்கள் துல்லியமாக கணக்குகளை ஒவ்வொரு ஆண்டும் செயல்படுத்தாத காரணத்தால் கடந்த ஆண்டு நமது முன்னாள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் திரு A.K. அந்தோணி அவர்கள் ரூ.22000/- கோடி ரூபாயை நிதி அமைச்சரிடம் திருப்பி கொடுத்துள்ளார் என்பது செய்தி.

தேசிய பாதுகாப்பு ஆகும் செலவினங்களில் சிக்கனம் கடைபிடிக்க நினைக்கும் அரசு பல லட்சம் கோடிகளில்இழந்த ஊழல் பணத்தை வசூல் செய்யவும், கருப்பு பணத்தை வசூல் செய்யவும் மறுக்கிறது.

நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு பணிபுரியும், பணிபுரிந்த வீரர்களின் நலன் காக்க தவறினால் வருங்காலத்தில் இந்த நாடு எதிர்பாராத இன்னல்களை சந்திக்க வேண்டியதிருக்கும் என்பதை இந்த அதிகார வர்க்கமும் அரசியல் வாதிகளும் உணர வேண்டும்.

Friday, July 11, 2014

ONE AIR FORCE JUNIOR WARRANT OFFICER GUIDED

          

 Ex.JWO Robert Wilson at our Trust office.

On hearing the services of our Trust the below mentioned  JWO called on our Office for verification of the correctness of his pension.

Name: >Robert  Wilson    Rank:  JWO ( 217378 ) Group- I
PDA:  I O B  Tirunelveli-Dist.   Tamil Nadu.

On verifying his PPO and the pass book entries, it was noticed that he is being paid correct Rate of pension  .

Then during our interaction, we came to know  that , one of his daughters is a Divorced one.

We informed him about the eligibility of such daughter  for pension when the contingency
arises. ( Ref CDA cir 492)

The JWO was very happy to know the information and thanked us for this valuable News and guidance.

Our Trust satisfied in guiding  one  JWO .